Solceller Eskilstuna

I Eskilstuna kan vintrarna vara kalla och långa, men det betyder inte att solceller är en ofördelaktig investering. Solceller producerar mer el under sommarhalvåret, men besparingen kan trots det vara stor under den tid på året då du behöver som mest el för att värma upp fastigheten. Med vår hjälp kan du tillgodose en stor del av ditt energibehov genom egenproducerad el, höja värdet på din bostad, spara mycket pengar på sikt och samtidigt göra miljön en tjänst. Vi erbjuder färdiga solcellspaket i Eskilstuna som kan producera solel i över 30 år!

Köpa solceller i Esklistuna

Våra kompletta solcellspaket innehåller allt du behöver för att kunna producera egen solel i Eskilstuna. Vi finns med dig under hela processen och hjälper till att ta fram optimala lösningar utifrån dina önskemål och förutsättningar. Förutom privatpersoner hjälper vi även bostadsrättsföreningar och företag i Eskilstuna.

Be om offert för solceller

När du tagit ett beslut kring hur stor anläggning du vill ha och behöver kan vi snabbt skicka över en offert som täcker alla kostnader för solceller i Eskilstuna. I många fall behöver vi inte åka ut och besiktiga ditt tak för att kunna ge en offert. Offerten grundar sig i storleken på anläggningen. Många hushåll väljer en anläggning på 10 kW som kan täcka hälften av det årliga energibehovet, och då går det dessutom att vara självförsörjande under sommaren. På vintern – när solcellerna inte producerar lika mycket el – behöver du komplettera med el från elbolaget.

Priser för solceller

Vi strävar efter att erbjuda de bästa solcellspriserna i landet! Tack vare att vi gör samordnade beställningar med stora volymer material får vi generösa leverantörsrabatter. Hur mycket just din solcellsanläggning kommer kosta beror på anläggningens storlek samt valet av komponenter.

Är det möjligt att delbetala solceller?

Du väljer själv hur du vill betala för din solcellsanläggning i Eskilstuna. Vissa väljer att höja bolånet för att finansiera en solcellsanläggning, vilket banken sällan har invändningar mot eftersom solcellerna faktiskt höjer bostadens värde. På det här sättet kan du lånefinansiera din solcellsanläggning med lägsta möjliga ränta.

Om du istället vill delbetala dina solceller i Eskilstuna står vi gärna till tjänst genom att förmedla kontakt till en långivare som erbjuder lån för investeringar i grön teknik – givetvis med flexibla villkor och förmånlig ränta. Med god finansiering behöver inte månadskostnaden bli särskilt märkbar. Vissa månader innan anläggningen är återbetald kan du till och med gå plus, eftersom du sparar in på elräkningen samtidigt som du säljer ditt elöverskott.

Köp ett helt solcellspaket

Att köpa ett komplett solcellspaket är betydligt mindre komplicerat än att själv skaffa alla komponenter som behövs. När du köper ett solcellspaket i Eskilstuna har vi redan satt ihop anläggningen med högkvalitativa komponenter som är matchade med varandra. Det är också möjligt att kombinera olika paket av solceller för att skapa en optimal lösning. Vi erbjuder dessutom olika tillval, exempelvis ett batteri för lagring av el eller optimerare som minskar problem som kan uppstå till följd av skugga från byggnader, träd eller liknande.

För en summa på 150 000 kronor kan du få en komplett 10 kW-anläggning, installerad och klar. Kom ihåg att även om det kostar lite mer att skaffa en stor anläggning så sjunker priset per kW, och du sparar även mer på elen när du har fler solpaneler på taket. Inom cirka tio år kommer din solcellsanläggning att ha betalat för sig, och med tanke på den exceptionellt långa livstiden på cirka 30 år står det utom rimligt tvivel att solceller är mycket lönsamma på sikt.

Så här fungerar det med solceller i Eskilstuna

Solceller utgörs av halvledarmaterial som gör det möjligt att omvandla solenergi till elektricitet, som du i sin tur kan använda i hemmet. Elproduktionen är ett resultat av en spänning som uppstår mellan solcellens olika sidor när solljuset träffar ytan. En solcellsanläggning bygger med andra ord på avancerad teknologi, men det betyder inte att du behöver vara särskilt kunnig för att producera egen el. En solcellsanläggning är allt annat än komplicerad att hantera när den väl sitter på plats.

Vi har bred kunskap och gedigen erfarenhet när det kommer till att installera solceller i Eskilstuna. Vi har koll på de lokala förhållanden som i vissa fall kan påverka ditt val av anläggning, och vi har oftast tillgång till de komponenter du behöver i vårt lager. Det betyder att du snabbt kan vara igång med din solelproduktion efter att du tagit ett beslut.

Rådgivning om solceller och installation i Eskilstuna

Bor du i Eskilstuna och behöver råd och vägledning kring solceller? Du är varmt välkommen att kontakta oss! Oavsett om du bara är i planeringsfasen eller om din solcellsanläggning redan är igång bidrar vi gärna med tips och råd om du har några funderingar.

Vi hjälper till med installation av solceller

Vi på Solceller365 har ett stort och kunnigt team som utför installationen av det solcellspaket du handlat genom oss. Teamet består av personer med helt rätt kompetens för samtliga uppgifter i samband med monteringen. Hos oss jobbar bland annat starkströmselektriker som tar fullt ansvar för att göra din anläggning säker och funktionsduglig. Installationsarbetet på ett villatak brukar inte ta mer än en vecka att utföra.

Effektgaranti för solceller i Eskilstuna

När du väljer att investera i solceller i Eskilstuna kan du räkna med att din anläggning gör det den ska i många år. Vi erbjuder en generös effektgaranti som innebär att du får pengar tillbaka om din anläggning inte producerar el med hög verkningsgrad efter 20 år. Du får dessutom ta del av en rad andra garantier – både vad gäller anläggningens komponenter samt installationsarbetet som vi utför.

Få skattereduktion för solceller

Alla som investerar i solceller får ta del av en skattereduktion som motsvarar 15 % av totalkostnaden för såväl material som installation av solceller. Om du väljer att köpa till ett batteri för lagring av solel får du en skattereduktion på hela 50 % av kostnaden. Som mest kan du få tillbaka 50 000 kronor genom skattereduktionen för grön el, och vi gör det smidigt för dig genom att dra av summan direkt på priset. Glöm inte heller bort att produktion av solel är subventionerad, vilket betyder att du som mikroproducent inte behöver betala skatt på elen du säljer.

Installera solceller på tak i Eskilstuna

Var och hur du väljer att installera dina solpaneler i Eskilstuna påverkar solcellernas verkningsgrad. Det mest optimala är naturligtvis att solpanelerna får så mycket solljus som möjligt. Att installera anläggningen i söderläge är med andra ord fördelaktigt, men det finns även positiva aspekter med att montera solpaneler i flera väderstreck. Då får du en jämnare elproduktion under hela dagen.

Det är inte bara väderstrecket som påverkar solcellernas verkningsgrad, utan även takets lutning. En lutning på cirka 40 grader är optimalt för en solcellsanläggning i Eskilstuna, men det viktigaste är att taket inte är helt plant eller lutar mer än 50 grader. Om ditt tak har fel lutning är det möjligt att vinkla solpanelerna vid monteringen och på så vis skapa ett optimalt förhållande för lönsamhet. Kom dock ihåg att du i så fall behöver ansöka om bygglov eftersom ställningen räknas som en förändring på fastigheten.

Säkra installationer av solceller på tak

Att arbeta på höga höjder medför självklart risker, och därför har våra skickliga montörer alltid rätt säkerhetsutrustning till hands. Solceller365 har även en trygg försäkring som ger dig ersättning om något mot förmodan skulle hända med fastigheten under installationsarbetet.

Enkla installationer av solceller uppe på tak

Vi installerar de flesta solcellsanläggningar på bara några få dagar, samtidigt som du kan luta dig tillbaka och slappna av. Vi tar nämligen ansvar för allt från transport till installation och driftsättning av hela anläggningen.

Växelriktare till solceller i Eskilstuna

Tack vare den så kallade växelriktaren kan strömmen som solcellerna producerar omvandlas till växelström. Växelström är den typ av ström som kan användas som hushållsel. Växelriktaren är med andra ord den viktigaste komponenten i anläggningen bortsett från själva solpanelerna. Den ser även till att solcellerna har rätt spänning för att producera en optimal mängd elektricitet.

Köp växelriktare till solceller

När du köper ett solcellspaket i Eskilstuna så ingår en växelriktare från en premiumtillverkare. Växelriktaren är noggrant utvald för att matcha perfekt med solcellerna, och den har även rätt dimensioner för just din anläggning. Du behöver med andra ord inte oroa dig för att försöka hitta en passande växelriktare på egen hand.

Installation av växelriktare till solceller

Solpanelerna i en solcellsanläggning kräver knappt något underhåll, men en växelriktare ska däremot placeras lättillgängligt för eventuell service. Vi har nyckelfärdiga system och tar ansvar för hela installationen av såväl solceller som eventuellt batteri och växelriktare. Du kan räkna med att vi tar hänsyn till alla rimliga faktorer när vi installerar och placerar din växelriktare.

Solcellsanläggningar i Eskilstuna

Eskilstuna ligger utan tvekan bra till om du är intresserad av att investera i en solcellsanläggning. Idag har solpaneler så pass hög verkningsgrad att de kan producera solel även under mulna dagar. Med solceller i Eskilstuna kan du under årens lopp spara in stora belopp på el, samtidigt som du effektivt kan minska ditt eget klimatavtryck.

Montering av solceller ingår när du bestämmer dig för att köpa solceller i Eskilstuna.

Montering av solcellsanläggning

Monteringen av solcellsanläggningen sker genom olika fästsystem som skiljer sig åt beroende på takets material. Vi har erfarenhet av att montera solcellsanläggningar på de flesta sorters tak – även de taktyper där montören behöver ha särskild behörighet.

Då solcellerna har så pass lång livstid är det en god idé att se över takets skick innan installationen påbörjas. Taket ska helst inte behöva renoveras innan anläggningen eventuellt ska pensioneras efter cirka 30 år. Därefter monteras solpanelerna på ett sätt som garanterar att de inte blåser bort, och du behöver inte oroa dig för att den underliggande konstruktionen ska bli påverkad. Svenska tak är gjorda för att klara av stora snömängder, och därför gör vikten från solcellerna inte någon större skillnad.

Få smidig montering på köpet när du besäller solceller i Eskilstuna.

Installation av växelriktare till solceller

Solpanelerna i en solcellsanläggning kräver knappt något underhåll, men en växelriktare ska däremot placeras lättillgängligt för eventuell service. Vi har nyckelfärdiga system och tar ansvar för hela installationen av såväl solceller som eventuellt batteri och växelriktare. Du kan räkna med att vi tar hänsyn till alla rimliga faktorer när vi installerar och placerar din växelriktare.

Vanliga frågor om solceller i Eskilstuna

Kan man få något bidrag för installering av solceller i Eskilstuna kommun?

Alla som investerar i en solcellsanläggning i Sverige har rätt att få bidrag på maximalt 50 000 kronor. Bidraget kan gälla för maximalt 15 % av totalkostnaderna för solcellsanläggningen. Du har också rätt att dra av 50 % av kostnaden när du köper ett solcellsbatteri för lagring av solel.

Vilka kostnader finns för att installera solceller i Eskilstuna kommun?

Om du väljer att köpa ett komplett solcellspaket tillkommer det nästan inga extra kostnader alls. I våra solcellspaket ingår allt, inklusive installation. Räkna med en kostnad på runt 150 000 kronor för en normalstor solcellsanläggning, men kom också ihåg att den betalar sig flera gånger om under årens lopp.

Behöver man bygglov för att installera solceller?

I de flesta fall krävs inget bygglov för att installera solceller som privatperson i Eskilstuna. Företag och bostadsrättsföreningar ska däremot göra en anmälan av installationen. Om du som privatperson bor i ett K-märkt hus eller detaljplanerat område behöver du skicka in en ansökan om bygglov till byggnadsnämnden.

Hur installerar man solceller i Eskilstuna kommun på bästa sätt?

Solceller365 erbjuder kompletta solcellspaket där du varken behöver tänka på material, installation eller montering. Allting ingår i priset och utförs av skickliga och erfarna montörer. Vid installation av solceller krävs en behörig elektriker, så det är inte möjligt att genomföra en installation helt på egen hand.

Finns det speciella solceller med installerad Wi-Fi?

Ja, vi erbjuder solcellsanläggningar som kommunicerar trådlöst via Wi-Fi, vilket gör det möjligt att avläsa och kontrollera anläggningen på ett smidigt sätt via telefonen.

Kan man se informationen från solcellerna i någon app?

Vi säljer solcellsanläggningar i Eskilstuna som kan avläsas trådlöst via en app på din mobil. I samband med driftsättningen av din anläggning går vi noggrant igenom hur allting fungerar.